מחשבונים

מונחים ומושגים

מחשבון תוחלת חיים

המחשבון מאפשר להעריך את תוחלת החיים של אדם. הערכה מבוססת על טבלאות תמותה אשר מתפרסמות על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

 

life-expectancy-calculator

 

 

  מחשבון תוחלת חיים

מחשבון תוחלת חיים

מחשבון תוחלת חיים

חישוב תוחלת החיים, על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  • / / בחר תאריך

    הזן את תאריך הלידה

  • / / בחר תאריך

    הזן את תאריך החישוב